Velkommen til Skovbyens Grundejerforenings hjemmeside


 

Grundet-området er en del af Nørremarken. Bydelen ligger i den nordlige del af Vejle, afgrænset mod syd af bakkerne ned mod byen, mod vest af den smukke Grejsdal, mod nord af Store Grundet og mod øst af Horsenvej. Området består primært af parcelhusbyggeri, men har også bofælleskaber, børneinstitutioner plejehjem m.m. og tæt på indkøbscentre

 


Skovbyens grundejerforening dækker området beliggende på højre side af Ringdams Kobbel.


Foreningen er stiftet Torsdag den 1. februar 2001 i henhold til bestemmelser i lokalplanens § 11


 


Foreningens formål og opgaver er i henhold til vedtægternes § 6.1


 

Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, herunder pasning og vedligeholdelse af de grønne områder, der er anlagt i forbindelse med udstykningen, ren og vedligeholdelse, snerydning, glatføregrusning ect. på veje, stier og fællesarealer, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.


Derudover driver foreningen fællesantenneanlæg i samarbejde med de øvrige grundejerforeninger som har dannet Grundet Antenneforening der varetager den daglige drift og vedligeholdelseForeningen er medlem af Grundet lokalråd og

Grundet Antenneforening