Generalforsamling 2020

 
Udsat indtil nuværende situation ændre sig
Til beboerne Ringdams Kobbel                                                               

        

Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

    den XX XXXXX. 2020 kl. 19.00  Nørremarkshallen

 

        Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand.                                  (på valg lige år )  Thomas Høj Kjeldsen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

     a.  Valg af kasserer:                              (på valg ulige år)      

     b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem          (på valg lige år   ) Jacob Nørregaard

                       2 bestyrelsesmedlemmer    (på valg ulige år )  

                                                                                                 

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter   ( på valg hvert år) Knud Åge Bærenholdt                                                               

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor                  (på valg lige år. )    Ove Johansen

     b. valg af revisorsuppleant  (på valg ulige år)    

 9. Eventuelt.

                                             

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses på jemmesiden en uge før generalforsamlingen)

        

Da foreningen er vært ved en let forplejning og af hensyn til lokale bedes du tilmelde dig senest 27 marts Freddy Chr. Olesen   fco@grundet.dk eller tlf. 77354200