Generalforsamling 2019

Til beboerne Ringdams Kobbel

        

          Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

 Tirsdag den 26 marts. 2019 kl. 19.00  Kobbelhusene 1

 

        Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab  

4. Rettidigt indkomne forslag

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand.                                   (på valg lige år)  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

     a.  Valg af kasserer:                             (på valg ulige år) Freddy Chr Olesen (modtager genvalg)     

     b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem          (på valg lige år )  

                       2 bestyrelsesmedlemmer   (på valg ulige år) Peter Lind Damkjær (modtager ikke genvalg)

                                                                                           Kjeld Grunnet (modtager genvalg)

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter ( på valg hvert år)Jacob Risbjerg  Nørregaard

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor                 (på valg lige år  )     

     b. valg af revisorsuppleant ( på valg ulige år)   Bjarne Johansen

 

 9. Eventuelt.

     Med venlig hilsen Formanden                                        

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen)

     

Da foreningen er vært ved en let forplejning og af hensyn til lokale bedes du tilmelde dig senest 20-03-2019

Freddy Chr. Olesen   fco@grundet.dk eller tlf. 77354200

Til beboerne Ringdams Kobbel

        

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

den. 26.03.2019

 

     Kobbelhusene efter den ordinære generalforsamling

 

        Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

 2. Vedtægtsændring

      Nyt

 § 18.9   Bestyrelsen kan melde sig ind i foreninger der kan havde betydning for foreningen drift.

 

 3. Eventuelt.