Generalforsamling

2018 Generalforsamling

Til beboerne Ringdams Kobbel                                                                                                02-04-2018

        

Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

 Onsdag  den 25 april. 2018 kl. 19.00  Nørremarkshallen

        Det skal bemærkes at indkaldelsen ved en fejl ikke er indkaldt rettidig da det skal ske med 1 md. varsel og afholdes inden udgangen af april, så hvis du har indsigelse mod lovligheden bedes du melde tilbage.       

 

        Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand.                                  (på valg lige år) Heine Hamborg (modtager ikke genvalg)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

     a.  Valg af kasserer:                             (på valg ulige år)      

     b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem          (på valg lige år  ) Poul Mortensen

                       2 bestyrelsesmedlemmer    (på valg ulige år)  

                                                                                                 

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter ( på valg hvert år) Kjeld Grunnet

                                                                                               Knud Åge Bærenholdt    

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor                 (på valg lige år. )    Ove Johansen

     b. valg af revisorsuppleant  (på valg ulige år)    

 9. Eventuelt.

                                             

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen)

        

Da foreningen er vært ved en let forplejning og af hensyn til lokale bedes du tilmelde dig senest 23 april Freddy Chr. Olesen   fco@grundet.dk eller tlf. 77354200

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE