Indbydelse til Sankt Hans Aften

23 juni 2019

 

PROGRAM:

 

16.00           Opsætning af grill ved den "gamle" legeplads. Vi disponerer over et par stykker, men kom gerne med en ekstra.

 

16.30           Konkurrencer og selskabslege for børn og voksne. Der vil være præmier til vinderne.

 

17.30           Snobrød og skumfiduser. Engangsgrills vil stå klar til børnene til snobrød og skumfiduser.

 

18.00           Spisning

 

20.30          Bålet tændes

 

 

VI SØRGER FOR:

Grillkul, snobrødsdej, skumfiduser, sange, telt, borde og stole til 30 personer (først til mølle).

 

MEDBRING SELV:

Mad og drikke, pind til snobrød og skumfiduser, ekstra borde og stole og jeres gode humør.

 

Det vil være en stor hjælp for os, hvis nogle vil melde sig til at hjælpe med opsætning samt oprydning af arrangementet. Der vil blive inviteret til middag og hygge hos et af bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende for hjælperne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TILMELDING

Antal voksne:          , Antal børn:           , Husnr,.:                      , Vil gerne hjælpe til:                                 .

 

 

Afleveres til Anne Weien, Ringdams Kobbel 70, Tel.: 30117676

S.U. 17. juni 2019

 

 


 


 

Ændring af kontingent opkrævning fra 2019

Fra 2019 sker der en lille ændring vedr. opkrævning fra grundejerforeningen og antenneforeningen

På nuværende opkræver antenneforeningen grundejerforeningens udgifter på drift og vedligeholdelse

Kabelnettet/forstærker m.m. i vor foreningsområde.

De grundejer der modtager tv/internet betaler et medlemskontingent på kr. 350,- til antenneforeningen

Indeholder medlemskontingent på kr. 150,- og vedligeholdelse kr. 200,-

De grundejer der ikke modtager tv/internet betaler kr. 220,-

Vedligeholdelsesudgiften på kr. 200,- tillægges kontingent fra grundejerforeningen fremover

Til antenneforeningen medlemmer opkræves medlemskontingent på kr. 150,- + programafgifter fra antenneforeningen

Ikke medlemmer af antenneforeningen slipper så for at modtage opkrævning fra antenneforeningen og sparer kr.  20,-

 

Grundet lokalråd

Nyt lokalråd i Grundet-området

 Den 14. august var der konstituerende møde i det nye lokalråd for Grundet-området i det nordlige Vejle. Lokalrådet dækker området nord for Vejle Sygehus og syd for Store Grundet, mellem Grundet Skov og Nørremarken. Rådet består af repræsentanter fra 7 af de 9 grundejerforeninger i området.

 Grundet Lokalråd er dels opstået med baggrund i Vejle Kommunes bestræbelser for at styrke nærdemokratiet gennem oprettelse af lokalråd og dels, helt aktuelt, på baggrund af et stort engagement i området omkring høringsfasen her i foråret for en større lokalplan (Nr. 1207) omhandlende udbygningen af Grundet-området. Mere end 600 beboere i området skrev under på en fælles indsigelse mod lokalplanforslaget. I den forbindelse blev der knyttet en række kontakter mellem grundejerforeningerne i området og der opstod et ønske om at dette samarbejde skulle fortsætte gennem etableringen af et lokalråd.

 ”Jeg ser lokalrådet som et godt redskab til at binde beboerne i området sammen og give bedre muligheder for at deltage aktivt i områdets udvikling. Lokalrådet har indgået en samarbejdsaftale med Vejle Kommune, som gør lokalrådet til en direkte dialogpartner med kommunen, uden at dette tager noget fra grundejerforeningerne. Grundet-området er stadig under udbygning og der er derfor rige muligheder for at lokalrådet kan være med til at præge denne udvikling og igangsætte eller koordinere nye aktiviteter i området”, udtaler den nyvalgte lokalrådsformand Birger Lilja Kristoffersen fra Andelsboligforeningen Lille Grundet.

 

Grundet lokalråd består af:

Birger Lilja Kristoffersen (formand) Andelsboligforeningen Lille Grundet.

Henrik Stjernholm (næstformand) Kløvertoftens Grundejerforening

Freddy Chr. Olesen (kasserer) Skovbyens Grundejerforening

Ulf Molter (sekretær) Korntoftens Grundejerforening

Kenneth Korshøj, Grundejerforening for Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften i Vejle

Erik W Nielsen. Grundejerforeningen for landsbyerne Store Grundet

Peder Pedersen. Skovbyens Grundejerforening for storparceller

 

Mere information på www.grundet-lokalraad.dk eller hos formanden@grundet-lokalraad.dk

 

 

Med venlig hilsen

Birger Lilja Kristoffersen

Tlf: 21 97 97 52

 

Sidste nyt fra foreningen 

 


 

Indsigelser mod nyt lokalplanforslag

Kære beboere & naboer på Lille Grundet og Store Grundet Indsigelse til lokalplansforslag nr. 1207

Inden for kort tid skal Vejle Byråd endelig vedtage Lokalplan 1207 og Kommuneplantillæg nr. 14 (igen), og dermed fastlægge mulighederne for udnyttelse af det sidste område mellem Store Grundet og Lille Grundet. 

Ny behandling af lokalplanforslag

Vores første indsigelse(689 underskrifter), har givet resultat med nogle forbedringer, som nu delvis er indarbejdet i det reviderede forslag. Der udestår dog forsat nogle vigtige punkter, som vi syntes er værd at kæmpe yderligere for.

Til information er resultatet af underskriftindsamlingen i alt 415 husstande og 809 underskrifter, hvilket er super flotJ. Ved sidste indsigelse modtog vi 399 husstande og 689 underskrifter.

Har fået opdateret akter, og Vejle Kommune har oplyst at:

Tidsplanen for endelig vedtagelse, som den ser ud pt. er:

TU den: 2.10.2018

ØU den: 22.10.2018

BY den: 31.10.2018