Generalforsamling

Skovbyens Grundejerforening

                                                                                                                                                            

  Til beboerne Ringdams Kobbel

        

       Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

(Mulighed for fællesspisning kl. 18.30 se nedenfor)

 

   den 17. Marts 2009 kl. 19.30 på Nørremarksskolen

(hjemmekundskabslokalet – gå ind i skolegården og lige frem)

  

         Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand. (på valg lige år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

     a.  Valg af kasserer: (på valg ulige år)
           Freddy Chr. Olesen (modtager genvalg)

     b. Valg af  1 bestyrelsesmedlem (på valg lige år)

                      2 bestyrelsesmedlemmer (på valg ulige år)

                               Bjarne Johansen  (modtager genvalg)

                               Per Mortensen 

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter ( på valg hvert år)

                              Martin Post

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor (på valg lige år)

     b. valg af revisorsuppleant ( på valg ulige år)  Peder E. Andersen

9. Eventuelt.

                                             

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses påhjemmesiden en uge før generalforsamlingen)

        

Fællesspisning: Som noget nyt vil foreningen være vært 18.30-19.30 med pizza og øl/vand til alle i husstanden i medlemsforeningen (børn og voksne). Når generalforsamlingen så starter, ser vi da gerne at mindst en fra husstanden bliver. Hvis I/du ønsker at deltage i fællesspisningen, bedes du tilmelde dig senest 12. marts du kan benytte postkassen på hjemmesiden eller ringe til  Freddy Chr. Olesen  tlf. 7735 4200 med angivelse om hvor mange voksne og børn I/du kommer


Formand

Knud Åge Bærenholt

Ringdams Kobbel 18  7100 Vejle

' 7582 4824

e-mail   stunt@grundet.dk

          

 

 

 

 

                                Hjemmeside:  ww.skovbyens-

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE