Indsendte forslag

Forslag om vedtægtsændring

Gammel tekst

3.     Foreningens formål og opgaver.

 

§ 6. l.   Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af  fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, herunder pasning og vedligeholdelse af de grønne områder, der er anlagt i forbindelse med udstykningen, ren- og vedligeholdelse, snerydning, glatføregrusning etc. på veje, stier og fællesarealer, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

           

            

 

 

Ændres til: Fremhævet med rød tekst

3.     Foreningens formål og opgaver.

 

§ 6. l.   Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, herunder pasning og vedligeholdelse af de grønne områder, der er anlagt i forbindelse med udstykningen, ren- og vedligeholdelse, snerydning, glatføregrusning etc. på veje og fællesarealer, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

Selv om grundejerforeningen forestår snerydning, påhviler ansvaret for vintervedligeholdelse mv. grundejeren, i henhold til Privatvejslovens til enhver tid gældende bestemmelser herom.

 

           

            

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE