2012 Generalforsamling

Til beboerne Ringdams Kobbel

        

                                         Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

   den 28 febr. 2012  kl. 19.00 Ringdams Kobbel 18

 

             Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand. (på valg lige år)  Knud Åge Bærenholt (modtager genvalg)   

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

     a.  Valg af kasserer: (på valg ulige år)      

     b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (på valg lige år) Niels Ejner Gammelgaard (modtager genvalg)

                       2 bestyrelsesmedlemmer:     (på valg ulige år)                               

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter:  ( på valg hvert år)                            

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor (på valg lige år) Ove Johansen (modtager genvalg)

     b. valg af revisorsuppleant ( på valg ulige år)  

9. Eventuelt.

                                             

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses på            hjemmesiden en uge før generalforsamlingen)

 

         Fællesspisning:

Som sidste år vil foreningen være vært 18.00-18.45 med pizza og øl/vand til alle i husstanden i medlemsforeningen (børn og voksne). Når generalforsamlingen så starter, ser vi da gerne at mindst en fra husstanden bliver. Hvis I/du ønsker at deltage i fællesspisningen, bedes du tilmelde dig senest 24.02.2010 du kan benytte postkassen på hjemmesiden eller ringe til  Freddy Chr. Olesen  7735 4200 med angivelse om hvor mange voksne og børn I/du kommer

 

 

 Formand

Knud Åge Bærenholt

Ringdams Kobbel 18  7100 Vejle

' 7582 4824

 e-mail   stunt@grundet.dk

 

          

 

 

 

 

Ændringsforslag til vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer

 

 

 

 

 

§ 13.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

 

Ændres til:

 

§ 13.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig e ller elektronisk meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

            

§ 13.3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalfor­samlingen.

             Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.

 

 

Ændres til:

 

§ 13.3. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalfor­samlingen.

             Det samme gælder det foreløbige årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.

 

Til beboerne Ringdams Kobbel

        

Indkaldelse til ekstraordinær    generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

   den 28 febr. 2012  kl.  efter den ordinære generalforsamling

 

             Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Forslag til vedtægtsændringer.

 3. Eventuelt.

                                             

                     

 

 

 

 

 Formand

Knud Åge Bærenholt

Ringdams Kobbel 18  7100 Vejle

' 7582 4824

 e-mail   stunt@grundet.dk

 

          

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE