Generalforsamling

Til beboerne Ringdams Kobbel

        

                                       Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

  den 25 marts. 2015 kl. 19.00  Nørremarkshallen

 

        Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand. (på valg lige år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

     a.  Valg af kasserer:                           (på valg ulige år)     Freddy Chr. Olesen  (modtager genvalg)

     b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem        (på valg lige år )

                       2 bestyrelsesmedlemmer (på valg ulige år)  1.Lotte Andersen

                                                                                             2.Poul Mortensen (modtager ikke genvalg        

                                                                                                 

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter ( på valg hvert år)

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor (på valg lige år)

     b. valg af revisorsuppleant ( på valg ulige år)   Bjarne Johansen

 

 9. Eventuelt.

                                             

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses på            hjemmesiden en uge før generalforsamlingen)

        

Da foreningen er vært ved en let forplejning og af hensyn til lokale bedes du tilmelde dig senest 20-03-2015

Freddy Chr. Olesen   fco@grundet.dk eller tlf. 77354200

 

 

 
 

 Sekretariatet

      Kasserer

Freddy Chr. Olesen

        Ringdams Kobbel 30  7100 Vejle

       ' 7735 4200

e-mail   fco@grundet.dk

 

 

 

 


          

 

 

 

 

                               

Hjemmeside:  www.skovbyens-grundejerforening.dk

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE