Standardside

 

Til beboerne Ringdams Kobbel

 

        

 

                                       Indkaldelse til generalforsamling

 

for Skovbyens Grundejerforening

 

 

 

 Tirsdag  den 15 marts. 2016 kl. 19.00  Nørremarkshallen

 

 

 

        Dagsorden :

 

 

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

 

6. Valg af formand.                                   (på valg lige år) vakant

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

 

     a.  Valg af kasserer:                             (på valg ulige år)      

 

     b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem          (på valg lige år ) Niels Ejner Gammelgård

 

                                                                                              modtager ikke genvalg

 

                       2 bestyrelsesmedlemmer   (på valg ulige år) 1 medlem vakant  

 

                                                                                                 

 

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter ( på valg hvert år) vakant

 

 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

     a. valg af revisor                 (på valg lige år  )    Ove Johansen

 

     b. valg af revisorsuppleant ( på valg ulige år)   Bjarne Johansen

 

 

 

 9. Eventuelt.

 

                                             

 

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses på            hjemmesiden en uge før generalforsamlingen)

 

        

 

Da foreningen er vært ved en let forplejning og af hensyn til lokale bedes du tilmelde dig senest 12-03-2016

 

Freddy Chr. Olesen   fco@grundet.dk eller tlf. 77354200

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

   

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE