2014 Generalforsamling


Til beboerne Ringdams Kobbel

        

          Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

  den 17 marts. 2014 kl. 19.00   (lokalitet udmeldes senere)

 

          Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand. (på valg lige år)     Knud Aage Bærenholdt (ønsker ikke genvalg)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

     a.  Valg af kasserer:                          (på valg ulige år)      

     b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem       (på valg lige år)  Niels Ejner Gammelgaard modtager                   genvalg

                        2 bestyrelsesmedlemmer (på valg ulige år)      

                                                                                                     

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter ( på valg hvert år)

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor (på valg lige år) Ove Johansen

     b. valg af revisorsuppleant ( på valg ulige år)    

9. Eventuelt.

                                              

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses påhjemmesiden en uge før generalforsamlingen)

        

Da foreningen er vært ved en let forplejning og af hensyn til lokale bedes du tilmelde dig senest Mandag den 10 marts til

Freddy Chr. Olesen   fco@grundet.dk eller tlf 77354200

Med venlig hilsen bestyrelsen

2014 Ekstraordinær Generalforsamling

14-02-2014
 
 
 
Til beboerne Ringdams Kobbel

        

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

   den 17 marts. 2014  kl. efter den ordinære generalforsamling

 

             Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent.

2. Forslag til vedtægtsændringer.

 3. Eventuelt.

Med venlig hilsen bestyrelsen

                                              

                     

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE