Velkommen til Skovbyens Grundejerforenings hjemmeside

NATURSKØN BELIGGENHED TÆT PÅ BYEN

Grundet er en populær bydel i Vejle, her er naturskønt men stadig med kort afstand til byen.

Grundet ligger i det nordøstlige Vejle,afgrænset mod syd af bakkerne ned mod byen, mod vest af den smukke Grejsdal, mod nord af Store Grundet og mod øst af Horsenvej.
Et naturskønt område i kort afstand til fx den fredede kløft Grejsdalen samt Grejs Å. Samt store friarealer mellem husene, samtidig har Lille Grundet bl.a. skole, indkøb og fitness, og via stisystem kan du gå eller cykle de 3 km til Vejle centrum.

FLERE INDKØBSMULIGHEDER
I nærområdet ligger fx Nørremarkscenteret med bl.a. Netto, Lidl, pizzeria m.m. og 3 km herfra ligger Bilka og flere indkøbsmuligheder.

FAMILIEVENLIGT OMRÅDE
Lille Grundet har alt for familier med børn og unge, området er forbundet med cykelstier mellem de mange grønne friarealer. Her er både Novaskolen og Lukas-Skolen, og der er også flere daginstitutioner i området. 
De større børn kan på et kvarters cykeltur nå fra Lille Grundet til bl.a. Rødkilde Gymnasium og Syddansk erhvervsskole, og der er også masser at give sig til i fritiden med fx Vejle Boldklub, Taekwondo Klub og Gorilla Park i cykelafstand.

LOKALE FORENINGER

I de enkelte lokalplanområder er der etableret Grundejerforeninger som varetager drift og vedligeholdelse inden for eget område. Der er etableret et lokalråd  Grundet lokalråd der på nuværende omfatter 8 grundejerforeninger som  varetager de fælles interesser i området, derudover har Grundejerforeningerne etableret en velfungerende Antenneforening med det formål at sikre medlemmerne de bedst mulige priser på TV og Internet, det skal dog bemærkes at de nye projekter på Kobbelvænget (rækkehuse/lejligheder Birch Ejendomme) og Bakkebyer (rækkehuse/udlejning Niels Skov) ikke har ønsket at yde den service at give kommende beboer/lejere mulighed for at tilslutte sig Grundet Antenneforening og derved få adgang til landets billigste tv-priser.

GODE TRANSPORTFORBINDELSER
Fra Lille Grundet har du kun få minutters kørsel til motorvejen, og på en halv time når du arbejdspladser i både Horsens, Kolding, Fredericia og Billund. 

I 2022 bliver der etableret bybusforbindelse i området

Skovbyens grundejerforening dækker området beliggende på højre side af Ringdams Kobbel.

Foreningen er stiftet Torsdag den 1. februar 2001 i henhold til bestemmelser i lokalplanens § 11


Foreningens formål og opgaver er i henhold til vedtægternes § 6.1

Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, herunder pasning og vedligeholdelse af de grønne områder, der er anlagt i forbindelse med udstykningen, ren og vedligeholdelse, snerydning, glatføregrusning ect. på veje, stier og fællesarealer, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

Derudover driver foreningen fællesantenneanlæg i samarbejde med de øvrige grundejerforeninger som har dannet Grundet Antenneforening der varetager den daglige drift og vedligeholdelse


Foreningen er medlem af Grundet lokalråd og

Grundet Antenneforening