Generalforsamlinger

Siden indeholder

- Indkaldelser til generalforsamling

         Dagsorden

         Foreløbig regnskab

         Budget

- Indkomne forslag

- Referater fra de sidste 5 års generalforsamlinger