Foreningskontingent

         Kontingent:  kr. 1800,- pr år

        Kontingentet omfatter:

        Administration - vedligeholdelse af grønne områder

       - snerydning - vedligeholdelsesudgifter af antenneanlæg - 

        Opsparing vejfond:  kr.  550,- pr. år